Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Projekty

1.září 2022

Technické a digitální vybavení mateřské školy

Helena Korecká

MŠ Koníček v roce 2022 podala Žádost o dotaci do výzvy MAS Achát z.s. do Programu rozvoje venkova.

Náš projekt byl podpořen a v roce 2023 budou nakoupeny do tříd interaktivní displeje, včetně výukových programů.

Název projektu: Technické a digitální vybavení mateřské školy

Registrační číslo projektu: 22/008/19210/451/045/000923

Hlavní cíle operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Achát z.s.