Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Denní režim

Helena Korecká  |   2276x  |  

Denní činnosti dětí:

Režim dne respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové složení a individuální zvláštnosti i potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností.

6.30 – 8.30 Příchod dětí do mateřské školy, spontánní hry a pohybové aktivity dětí, nabídka vzdělávacích činností

8.30 – 9.15 Hygiena, dopolední svačina, individuální péče

9.15 – 11.30 Společné vítání, kolektivní logopedické cvičení, spontánní a řízené činnosti, pohybové aktivity a hry, příprava na pobyt venku a pobyt venku - s přihlédnutím ke vhodným povětrnostním podmínkám

11.30 – 12.15 Hygiena, příprava na oběd, oběd

12.15 – 14.00 Hygiena, příprava na odpočinek, četba, odpočinek dle potřeby, klidové činnosti předškolních dětí

14.00 – 14.30 Hygiena, příprava na odpolední svačinu, odpolední svačina

14.30 - 16.00 Odpolední zájmové činnosti dětí – hry dle zájmu dětí, individuální péče, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy

Charakteristika dne ve speciální třídě:

Individuální kolektivní péčí se zaměřujeme na všestranný harmonický rozvoj osobnosti a přípravu dětí na vstup do školy. Děti se pravidelně a podle potřeb střídají. Při práci se využívají obrázky, programy a pomůcky k tomu určené. Zaměřujeme se na co největší využití pobytu venku k poznávání okolí a získávání nových poznatků. Velmi úzká spolupráce mezi učitelkami, rodiči a ostatními odborníky je cílem celého roku.

Časové rozvržení denních činností je pouze orientační, učitelka denní program přizpůsobuje potřebám jednotlivých dětí, ale i celé třídě.

Časové intervaly jsou dodržovány vždy po dobu pobytu venku, při stolování a počátku poledního odpočinku.

Všechny činnosti vycházejí ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Grafika - podkova
Aktuality
Zveřejněno: 1.9.2023
Změna e-mail adresy MŠ
Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace tímto sděluje, že ke dni 31.12.2023 bude ukončena platnost e-mailové adresy spec.mszb@volny.cz

S účinností od 1.1.2024 bude pro elektronickou komunikaci možné použít pouze e-mailovou adresu 
mskonicekzb@gmail.com

Zobrazit vše

Grafika - podkova
Kontakty

Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Stavbařů 832,
468 22  Železný Brod
IČ: 70694991

778 493 489
mskonicekzb@gmail.com
t8ak4zx

Zobrazit kontakty a mapu

Grafika - podkova
Kalendář akcí

Dnes je 23. července 2024
a svátek má Libor.

Grafika - podkova
Anketa