Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Zápis do MŠ 2021

Helena Korecká  |   665x  |  

POKYNY PRO RODIČE K ZÁPISU 2021/2022

1. Po doručení povinných dokumentů Vám emailem přijde přidělené Registrační číslo, pod kterým bude evidován průběh přijímacího řízení a termín k nahlédnutí do spisu dítěte.

2. Termín zveřejnění výsledku zápisu je stanoven na 24. 5. 2021. Na webu školy a na dveřích MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí v pořadí dle splnění kritérií.

3. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič písemně v zákonné lhůtě dle správního řádu.

4. Zákonní zástupci přijatých dětí neprodleně oznámí, že dítě do MŠ nastoupí – pro případ, že by podávali přihlášku do více mateřských škol. V opačném případě zákonný zástupce vyplní formulář Žádost o zastavení přijímacího řízení a takto uvolněné místo bude postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.

5. Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde podepíší rozhodnutí o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyzvednou si další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

6. Při nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci odevzdají řádně vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře, že dítě je zdravé a může do kolektivu, na kterém zároveň uvedou všechny osoby blízké, kterým udělí právo vyzvedávat dítě z MŠ.

Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy je nabízen individuálně adaptační režim, který zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a postupné navazování nových kontaktů. Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem na základě podmínek a především potřeb dítěte.

V Železném Brodě dne 28. 4. 2021                                                                                                                   

Helena Korecká - ředitelka školy

 

Soubory ke stažení

Pokyny a kritéria k přijímání dětí do MŠ 2021
(pdf, 143kb)
Stáhnout soubor
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
(pdf, 188kb)
Stáhnout soubor
Grafika - podkova
Aktuality
Zveřejněno: 14.1.2021
Nové webové stránky MŠ

Vítejte na nových stránkách naší mateřské školy. Jsme rádi, že jste zavítali právě k nám.


Zobrazit vše

Grafika - podkova
Kontakty

Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Stavbařů 832,
468 22  Železný Brod
IČ: 70694991

778 493 489
spec.mszb@volny.cz
t8ak4zx

Zobrazit kontakty a mapu

Grafika - podkova
Kalendář akcí

Dnes je 25. ledna 2022
a svátek má Miloš.

Grafika - podkova
Anketa